Finansiella Rapporter

Freedesk: Årsredovisning  2018-01-01 – 2018-12-31

Freedesk: Halvårsrapport  2018-01-01 – 2018-06-30

Freedesk: Årsredovisning 2017-01-01 – 2017-12-31 och revisionsberättelse samt kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelse.

Freedesk: Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Freedesk: Delårsrapport  2018-01-01 -2018-03-31

Freedesk: Delårsrapport  2017-07-01 -2017-09-30

Freedesk: Halvårsrapport 1 2017-01-01 – 2017-06-30

Freedesk: Delårsrapport 1 2017-01-01 – 2017-03-31

Årsredovisningar

20180101-20181231

20170701-20171231

20150701-20161231